วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครและส่งเอกสารได้จากแบบ Google Form ตาม QR Code ด้านล่าง

สามารถคลิก หรือ Scan QR Code เพื่อกรอกข้อมูลใบสมัคร***รับสมัครผ่านทาง Google Form เท่านั้น***


หรือ ค้นหาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Facebook : Reed.Dede

Email : reeddede.info@gmail.comได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน