เกณฑ์การรับรองแบบบ้านประหยัดพลังงาน

จะพิจารณาบ้านอยู่อาศัยที่ก่อสร้างในรูปแบบ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และบ้านแถว

          โดยแบบบ้านที่จะได้รับการรับรองว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานบ้านอยู่อาศัยของ พพ. นั้น จะต้องผ่านการตรวจประเมินจากโปรแกรมการตรวจสอบการใช้พลังงานในบ้านอยู่อาศัย (Residential Energy Efficiency Design Program) โดยค่าเกณฑ์มาตรฐานฯ ตามกล่าว จะแบ่งออกเป็น 2 หมวด ประกอบด้วย
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน